RSCTG 92/18. Desacordo coa medida provisional adoptada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para o acceso á información sobre unha explotación mineira.