RSCTG 91/21Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre os informes aos que se refire a Orde de 7 de maio de 2021 para fundamentar restricións de dereitos 

Resultado: Estimación formal