RSCTG 91/20. Acceso á información pública da Deputación de Pontevedra e do Concello de Vigo sobre a composición do tribunal cualificador das probas selectivas nunha OPE do Consorcio da Zona Franca

Resultado: Estimación por motivos formais