RSCTG 90/18. Solicitude de certificado de acto presunto por falta de acceso á información da Consellería de Política Social.