RSCTG 9/21Acceso á información pública da Consellería de Economía, Emprego e Industria sobre acordo de peche de actuacións previas do Servizo de Enerxía e Minas de Lugo 

Resultado: Estimación