RSCTG 9/20. Acceso á información pública da Consellería de economía, Emprego e Industria sobre o acordo de peche de actuacións previas sobre denuncias presentadas
Resultado: Estimación