RSCTG 9/18. Solicitude de acceso á información da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sobre dirección de centros docentes.