RSCTG 89/20. Acceso á información pública da Consellería de Política Social sobre datos do impacto da pandemia do COVID-19 nas residencias de maiores da C.A. de Galicia
Resultado: Estimación para retroacción