RSCTG 89/18. Solicitude de certificado de acto presunto por falta de acceso á información da Consellería de Sanidade.