RSCTG 88/22 Acceso á información pública do Concello de Vilagarcía de Arousa sobre o cuestionario tipo test en que consistía a proba para a cobertura dunha praza de técnico medio de xestión, subgrupo A2, realizada con data 18 de febreiro de 2022.

Resultado: Estimación formal