RSCTG 88/20. Acceso á información pública da Consellería de Política Social sobre sancións, multas ou penalidades impostas a residencias de maiores da Comunidade Autónoma de Galicia entre 2014 e 2019

Resultado: Estimación por motivos formais