RSCTG 88/18. Consulta sobre o exercicio profesional de médicos residentes por desconformidade con atención sanitaria no Servizo Galego de Saúde.