RSCTG 86/20. Acceso á información pública da Consellería de Política Social sobre número de inspectores para a supervisión das residencias de maiores da Comunidade Autónoma de Galicia, entre 2014 e 2019

Resultado: Estimación por motivos formais