RSCTG 85/21. Acceso á información pública do Concello de Brión sobre relación de convenios asinados, as declaracións de bens e actividades dos representantes electos e as posibles declaracións de compatibilidades 

Resultado: Inadmisión