RSCTG 85/20. Acceso á información pública da Consellería de Política Social sobre inspeccións realizadas entre 2014 e 2019 nas residencias de maiores da Comunidade Autónoma de Galicia 

Resultado: Estimación por motivos formais