RSCTG 85/19. Acceso á información pública da S.X.Técnica e de Patrimonio da Consellería de Facenda sobe declaración de herdeiros ab intestato.
Resultado: Desestimación