RSCTG 85/18. Remisión de toda a información pública do Concello de Mondoñedo sobre o xacemento arqueolóxico do Castro do Monte da Trinidade.