RSCTG 84/18. Solicitude de información sobre incidentes adversos relacionados con productos sanitarios notificados ao punto de vixilancia da Subdirección Xeral de Farmacia.