RSCTG 83/19. Acceso á información pública da Dirección Xeral de Enerxía e Minas sobre expedientes de axudas públicas para fomento do sector mineiro galego
Resultado: Desestimación