RSCTG 83/18. Solicitude de información sobre actuacións do Sergas en relación con accidentes ou incidentes con armas de caza nos anos 16 e 17, e información sobre menores afectados polos mesmos.