RSCTG 82/21Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre calificacións e expediente académico dun fillo maior de idade 

Resultado: Desestimación