RSCTG 82/18. Solicitude de información sobre os chamamentos para unha bolsa de emprego do Concello de Sarria.