RSCTG 81/20. Acceso á información pública da Consellería de Política Social sobre listado e datos de residencias de maiores autorizadas na Comunidade Autónoma de Galicia, a 1 de xaneiro de 2020

Resultado: Estimación por motivos formais