RSCTG 81/19. Acceso á información pública do Sergas sobre vía de recoñecemento dunha patoloxía para acceder ao seu tratamento
Resultado: Desestimación