RSCTG 81/18. Solicitude de información sobre as sancións impostas pola Xunta de Galicia a actividades mineiras.