RSCTG 80/22 Acceso á información pública da Dirección Xeral da Función Pública sobre determinada documentación do proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior, escala de ciencias, na especialidade de bioloxía, no que participa, convocado mediante a Orde do 22 de novembro de 2019.

Resultado: Inadmisión