RSCTG 8/23 Acceso á información pública da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, sobre sancións impostas por infracións moi graves.

Resultado: Estimación para retroacción