RSCTG 8/22Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre criterios de valoración de artigos e aplicación do baremo no concurso de méritos para acceso a corpos docentes

Resultado: Inadmisión