RSCTG 8/21Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre achegas económicas directas aos centros educativos para facer fronte a gastos derivados da COVID-19

Resultado: Estimación