RSCTG 8/20. Acceso á información pública da UDC sobre procesos selectivos para ingresos por quenda libre na escala auxiliar e por promoción interna nas escalas de funcionarios.
Resultado: Estimación