RSCTG 8/18. Solicitude de documentación técnica das obras dunha edificación no Concello de Meaño