RSCTG 79/21. Acceso á información da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre reclamación a un concurso xeral de traslados

Resultado: Estimación