RSCTG 78/21. Acceso á información pública do Colexio Oficial de Arquitectos Técnicos e Aparelladores de Galicia sobre correos remitidos solicitando a delegación de voto nun proceso electoral 

Resultado: Inadmisión