RSCTG 77/21Acceso á información pública da AGASP sobre se hai empregados/as municipais do Concello de Pontevedra que presten servizos na dita academia e, de existir, que tipo de actividade desenvolven así como a remuneración que perciben.

Resultado: Inadmisión