RSCTG 77/19. Solicitude de información da Secretaría Xeral de Emigracións sobre gastos do Centro Galego de Londres relacionados con subvencións concedidas nos anos 16 e 17.
Resultado: Con estimación formal.