RSCTG 77/18. Solicitude das actas derivadas dos dous últimos procesos electorais no Colexio Oficial de Enfermaría de Ourense