RSCTG 76/22 Acceso á información pública da Consellería de Facenda sobre os pagamentos totais realizados con fondos autonómicos, nacionais e da Unión Europa tramitados a través da Xunta de Galicia a dúas empresas.

Resultado: Estimación formal