RSCTG 76/21. Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre procedemento para solicitar a xestión de comedores escolares polas ANPAs 

Resultado: Inadmisión