RSCTG 76/20. Acceso á información pública da Consellería de Medio Rural sobre un proxecto de sendeiro fluvial ao abeiro do programa LEADER 

Resultado: Estimación por motivos formais