RSCTG 76/18. Solicitude das actas derivadas dos dous últimos procesos electorais no Colexio Oficial de Enfermaría de A Coruña.