RSCTG 75/22 Acceso á información pública da Xunta de Galicia sobre os pagamentos totais realizados con fondos autonómicos, nacionais e da Unión Europa tramitados a través da Xunta de Galicia a dúas empresas.

Resultado: Inadmisión