RSCTG 74/22 Acceso á información pública da Consellería de Facenda e Administración Pública sobre actas e outros documentos relativos ao proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo facultativo superior, escala de ciencias na especialidade de bioloxía, da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia subgrupo A1.

Resultado: Inadmisión