RSCTG 74/21Acceso á información pública da Consellería de Medio Rural sobre modificación de proxecto de camiños principais nunha zona de reestructuración parcelaria

Resultado: Estimación