RSCTG 74/20. Solicitude, á Consellería de Cultura e Turismo, de copia en formato dixital do expediente de recoñecemento do Camiño Inglés pola Ría de Muros-Noia

Resultado: Desestimación