RSCTG 74/19. Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre controis oficiais do benestar animal nos matadoiros
Resultado: Inadmisión