RSCTG 74/18. Solicitude de acceso a expediente da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.