RSCTG 73/21Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre copias dos enunciados dos exames prácticos do corpo de profesores técnicos de FP 

Resultado: Estimación formal