RSCTG 73/20. Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre o “Festival TerraCeo”

Resultado: Estimación por motivos formais