RSCTG 73/18. Solicitude dos contratos relacionados coa redacción do Plan Xeral de Ordenación do Concello de Coles.