RSCTG 72/21Acceso á información pública da Consellería de Industria sobre dereitos mineiros 

Resultado: Estimación formal